Refugium

Zand als laatste toevluchtoord

Work in progress

Als inwoners van regio Haaglanden, zijn we opgegroeid met de zee, het strand en de duinen. Deze 3-eenheid moet ons beschermen tegen overstromingen en hoogwater. Daarnaast levert het ons schoon drinkwater en is het een plek om te recreëren. 
Maar met het stijgen van de temperatuur, en daarmee de waterspiegel, en problemen als de verzilting van de bodem vragen wij ons af of – en zo ja hoe – dit gebied ons in de toekomst blijft beschermen, blijft voorzien van schoon drinkwater en of we kunnen blijven genieten van de onmetelijke schoonheid. Met andere woorden, is dit gebied klaar voor de toekomst?
Dit project is een zoektocht naar de diversiteit van flora en fauna en het nut en de noodzaak van het duinlandschap in Nederland, gedreven door onze liefde voor de natuur en onze zorgen over de klimaatcrisis. We verdiepen ons in de historie, het huidige gebruik en de toekomst van dit gebied. 
Door onze nieuwsgierigheid te koppelen aan ons vakgebied (fotografie en beeldende kunst), hopen we een bijdrage te leveren aan de verspreiding van kennis over dit gebied. Daarnaast willen we inspireren en motiveren om het draagvlak voor natuurbehoud te vergroten.

In samenwerking met Annemieke Fierinck